Leczenie zapalenia płuc

Ze względu na to, że zapalenie płuc jest chorobą bezpośrednio zagrażającą życiu, leczenie powinno być prowadzone przez lekarza. Jeśli to konieczne, zwłaszcza jeżeli objawy nie ustępują, konieczna może okazać się hospitalizacja.

Leczenie obejmuje podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania oraz uzupełnianie płynów. Ponadto podczas leczenia zapalenia płuc zalecany jest odpoczynek. Niektórzy lekarze zalecają przyjmowanie leków przeciw-kaszlowych, aby ograniczyć uciążliwe objawy, jednak badania nie potwierdzają ich skuteczności.

Bakteryjne zapalenie płuc jest leczone zazwyczaj amoksycyliną (w Europie) lub makrolidami (w USA). Natomiast, jeżeli do infekcji doszło w szpitalu, najczęściej stosuje się cefalosporyny czwartej generacji.
Do leczenia zapalenia płuc o podłożu wirusowym stosowane są inhibitory neuraminidazy. Można również stosować antybiotyki aby, ograniczyć możliwość wtórej infekcji bakteryjnej.

Ponadto leczenie objawów zapalenia płuc takich jak bóle mięśni czy gorączka, obejmuje podawanie leków przeciw-zapalnych i przeciw-gorączkowych. Ma to na celu zwiększenie komfortu życia pacjenta.