Objawy zapalenia płuc

Podstawowym objawem występującym w większości przypadków pacjentów cierpiących na zapalenie płuc jest kaszel. Jest on często także bardzo uciążliwy. U prawie wszystkich pacjentów występuje też uczucie zmęczenia powodowane zmniejszoną wydajnością płuc. Do bardziej ogólnych objawów należą bóle mięśni szkieletowych.  Reakcją organizmu na infekcje w obrębie tkanek płuc jest gorączka, której zazwyczaj towarzyszą dreszcze. Dość charakterystyczne jest, że gorączka rozwija się gwałtownie i często przekracza 40 stopni. Warto tutaj dodać, że gorączka nie towarzyszy chorym na zapalenie płuc dodatkowo cierpiącym na niedożywienie lub o znacznej niedowadze.

Oddech pacjentów cierpiących na zapalenie płuc staje się często płytki o podwyższonej częstotliwości, natomiast głębsze wdechy mogą powodować ból. Problemy z oddychaniem mogą się nasilać i staje się ono momentami bardzo utrudnione.

Od czego zależy nasilenie objawów?

Rodzaj i nasilenie poszczególnych objawów jest często związane z wiekiem pacjenta. I tak na przykład u noworodków nie obserwuje się kaszlu, natomiast u dzieci do piątego roku życia głównymi objawami zapalenia płuc są gorączka, kaszel i trudności z oddychaniem. U pacjentów starszych natomiast, najczęściej występującym objawem jest dezorientacja.

Specyficzne objawy zapalenia płuc

Niektóre objawy zapalenia płuc są specyficzne dla czynnika je wywołującego. Jeżeli choroba spowodowana jest infekcją legionellą, objawami będą ból brzucha, biegunka oraz dezorientacja. Choroba spowodowana przez dwoinki zapalenia płuc objawia się plwociną rdzawego koloru, natomiast jeżeli czynnikiem chorobowym jest klebsiella, plwociny zawierają krew.